dijous, 25 de setembre del 2014

L'ANTIGA CASA DEL BARÓ DE CLARET- ARA CASA FELIU - . TREMP. EL PALLARS JUSSÀ. LLEIDA. CATALUNYA

Retratava aquesta casa de la qual em cridaven l'atenció molt especialment els seus esgrafiats, dels que en la fitxa tècnica no s'esmenta l'autor.


La fesomia actual de l'edifici correspon a l'operació modernista de finals del segle XIX (1888-1890) promoguda per Àngel Feliu. L’actual Casa Feliu és l’exemple més representatiu de la classe benestant local. Ens agradarà tenir coneixement a l'email coneixercataunya@gmail.com del seu cognom matern i les dates de naixement i traspàs.

Originàriament va ser la residència del Baró de Claret, membre destacat de la petita noblesa local del segle XVII. Curiosament trobava en relació a l'escut d'armes d'aquesta família, una divergència entre
l'Armoria i el bloc d'Heràldica Catalana, ens agradarà també esbrinar quin és d'ambdós.

L’any 1890, després de passar per dos propietaris més, va comprar la casa Àngel Feliu.

Amb posterioritat a aquesta data es coneixen operacions menors, com la reforma interior noucentista que va afectar l'escala principal i que es van dur a terme a finals de 1928.

Edifici construït entre mitgeres que disposa la seva façana principal a la Plaça.de l'Església, el frontis posterior a la Plaça Capdevila i una façana lateral que s'obre al jardí de la planta principal. L'alçat de la finca consta de tres plantes d'alçada i golfes. De la façana principal destaca la porta adovellada, les balconeres de grans proporcions amb tribunes de fusta i vidre emplomat i els esgrafiats historicistes. La coberta, de fusta i teula àrab, fa un fort voladís.

Quant a la façana posterior, l'element més significatiu és la galeria amb columnetes metàl·liques i vidrieres corregudes.

De l'interior destaca l'escala imperial, d'estil noucentista, amb barana de ferro treballat. En la planta noble (primer pis), vivien els senyors, ja que en ella hi ha la tribuna i l’alçada de la planta és més alta que la resta. La segona planta estava destinada al servei.

Al carrer de darrere retratava un edifici amb vidrieres emplomades del que també m'agradaria tenir-ne informació.


Tremp conserva encara algun edifici dels primers anys del segle XX, escorxador, escoles 'nacionals' ,.. ?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada