dissabte, 30 de juny del 2018

IN MEMORIAM DE LA CASA DE VÍCTOR JOSEP ROSSELLÓ MARTÍ. ALMOSTER. EL CAMP JUSSÀ DE TARRAGONA. CATALUNYA

Casa de dues plantes, que destaca per tenir l'entrada principal definida per arc de mig punt adovellat. En la clau hi ha un escut on figura la data de 1576, sota de la inscripció "IHS". En el pis superior destaca una galeria definida per arcs sis arcs de mig punt, sobre la que es troba el terrat.Va ser la casa pairal del batlle de Reus, Víctor Josep Rosselló Martí (Reus, 1808 - Bordeus, una data desconeguda posterior a 1885) fou un enòleg, terratinent i alcalde de Reus. Consta batejat a la prioral de Sant Pere de Reus el 14 de febrer de 1808, podria però , haver nascut a Almoster, que en aquell temps era terme reusenc. Cap al 1868 va fer construir una sederia (fàbrica de filats o teixits de seda), que no es va arribar a inaugurar a causa de la Revolució de Setembre del 1868, coneguda com La Gloriosa o Setembrina, i que significà el destronament de la reina Isabel II i l'inici del Sexenni democràtic. L'alcalde Rosselló va fugir de manera rocambolesca de Reus conduint un tren fins a Lleida. Es va establir a Bordeus i es va dedicar al negoci del vi. L’any 1870 va ser cridat a l'estat espanyol per la família, però va refusar tornar i va assegurar que no tornaria ni viu ni mort, cosa que va complir. La data de la mort és desconeguda existeix però, una carta de 1885 en la que se li anuncia la mort d'un net, això fa pensar que aquell any encara estava viu.

Sobre la porta d'entrada, a la dovella clau, hi ha un escut amb la inscripció "IHS/1576".

La qualitat d’enòleg de Víctor Josep Rosselló Martí, i el fet que la fama diu que obtenia una bona producció de les vinyes que posseïa, reforça la hipòtesis recollida a : http://www.ub.edu/geocrit/sn-67.htm quan al topònim ; Almoster (Mosterio, 1164) Parece, en este caso, que la etimología del nombre apunta a una antigua producción del país: el vino. Según Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997 ), se trata de un topónimo de etimologia arábiga, "sin descartar del todo que se sumara un poco de raiz mozárabe (...). Lo más probable, me parece, es que proceda de mustâr 'mosto del vino', 'miel del lagar' " (OnoCat, II, p. 162). En todo caso, y de acuerdo con los datos documentales que aporta Ramon Amigó Anglès (Reus, Baix Camp, 1925 - Reus, 16 de setembre de 2011), hay que puntualizar que las grafias el Moster o Moster han sido históricamente predominantes; incluso a nivel oral es habitual la interpretación del topónimo como el Moster, al menos a escala local (Amigó, 1968, p. 67).

L’actual propietari convalescent d’un accident, trencava avellanes a l’entrada de la casa, i ens explica que el nucli antic, de carrers estrets, està quasi despoblat, i que el jovent viu en cases modernes a l’eixample del poble o en alguna de les urbanitzacions.

Ens diu que de menut havia sentit dir que Víctor Josep Rosselló Martí, quan anava o tornava de Reus, o feia sempre passant per terres de la seva propietat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada